Ceny uvedené v katalogu EXCURSION 2015 jsou v Kč bez DPH.
V případě výrazné změny směnečného kurzu Kč vůči cizím měnám, po dobu platnosti katalogu, právo na úpravu cen vyhrazeno.
Obaly uváděné na trh v rámci tohoto katalogu splňují požadavky Zákona o obalech č. 477/2001 Sb.
Elektrické a elektronické výrobky v tomto katalogu splňují podmínky Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
Barvy a přesná specifikace zboží se mohou lišit.
Tiskové chyby a změny v cenách jsou vyhrazeny.
Balení potištěného zboží může být odlišné od zboží nepotištěného.
Katalog EXCURSION 2015 je platný od 25. 5. 2015 do vydání nového katalogu.