ZN

KO

VÉ Z

BO

ŽÍ

KDYŽ JE ČAS 
NA ZNAČKU, 
MÁTE Z ČEHO 
VYBÍRAT.

209

 –2

82